136 antagna till Vårsalongen 2019

Aldrig tidigare har så många velat ställa ut på Vårsalongen. 3538 ansökningar hade kommit in när tiden gick ut. Och medan byggarbetet för Liljevalchs+ bullrade utanför vårt rosa hus pågick ett koncentrerat studium i juryn för att av detta överflöd välja ut just de verk som tillsammans bildar den bästa Vårsalongen.

68 procent av ansökningarna kom från kvinnor. Av de 136 som antogs var 79 kvinnor och 57 män, och medelåldern är 49 år. Yngst är en 18-åring från Stockholm och äldst är två deltagare som passerat 90-årsstrecket.

Den helt dominerande tekniken är måleri med 120 verk, inklusive blandteknik med måleri som grund. Därefter kommer teckning och grafik med 23 verk vardera, skulptur 22 och textil 18.

Ett 60-tal av de uttagna kommer från Storstockholmsområdet. I övrigt är spridningen stor, från Alingsås till Ör.

I årets jury ingick konstnärerna Helene Billgren, Susanne Vollmer och Lasse Åberg, den senare tillika museichef. Som sedvanligt var Liljevalchs chef Mårten Castenfors juryordförande.

Varukorg