Kontakt

Besöksadress: Djurgårdsvägen 60, Djurgården, Stockholm

Har du frågor som du inte hittar svar på här på webbplatsen? Kontakta oss!

Liljevalchs konsthall: 08-508 31 330 (knappval: personlig kontakt eller programinformation via telesvar.)
Post adresseras till Liljevalchs, Box 278 06, 115 93 Stockholm

Bokning av guider till gruppvisningar för vuxna, barn och skolklasser

För bokningar till Vårsalongen 2019 kontakta
bokning.liljevalchs@stockholm.se
08-508 31 340, tisdagar och fredagar 9–12 och 13–15

Pedagogiska projekt, barn/ungdom

Ulrika Hägglund
ulrika.hagglund@stockholm.se

08-508 31 337

Liljevalchs butik

08-508 31 349

Forskningsservice/arkiv

Gunnel Lindelöv
gunnel.lindelov@stockholm.se

08-508 31 342

Vårsalongen – ansökning, inlämning, köp osv

varsalongen@stockholm.se
08-508 31 330

Inlån av verk

Louise Fogelström
louise.fogelstrom@stockholm.se

08-508 31 335

Bokning av evenemang

Louise Fogelström
louise.fogelstrom@stockholm.se

08-508 31 335

Utställningsteknik

Mårten Åhsberg
marten.ahsberg@stockholm.se

08-508 31 343

Annonser och tryckfrågor

louise.fogelstrom@stockholm.se
08-508 31 335

Press/kommunikation

För pressfrågor kontakta Mårten Castenfors
marten.castenfors@stockholm.se
08-508 31 332     

För pressbilder kontakta Louise Fogelström
louise.fogelstrom@stockholm.se
08-508 31 335

Varukorg