Anna Wyn-Jones Frank

Anna Wyn-Jones Frank

Titel: 245. Boundaries and Borders, the ever changing Europe. A work in progress

Teknik: Silkesbroderi på linne

Anna Wyn-Jones Frank

Mitt verk handlar om gränser och nationalism. 

En reaktion mot den nationalism som ökar idag och som för fram bilden av den ursprungliga, äkta nationen.

Vi människor har alltid varit i rörelse. Hunger, krig, nyfikenhet och handel, orsakerna varierar. Men genom denna ständiga rörelse har våra olika kulturer berikat och påverkat varandra.

Som landskapsarkitekt är jag intresserad av vårt förhållande till den fysiska miljön. Till fysiska gränser kopplade till landskapet, och hur dessa gränser ständigt förändrats genom historien. Genom att utgå från kartan över dagens Europa och addera en tolkning av historiska kartor, uppstår ett mönster som visar hur länders gränser ständigt förändrats. Och kommer att förändras i framtiden. 

Inget står stilla. Inget är statiskt.

Ett vackert mönster, broderat i rött silke på grovt oblekt linne. Ett vackert mönster som representerar och berättar olika historier. Där gränsers förändring kan innebära död och krig, eller fred och demokrati. Åtskiljande eller återförening.

Den trädda nålen som vilar i kartan, väntar på nästa stygn, nästa förändring. A work in progress.

Jag är utbildad landskapsarkitekt och har arbetat inom det yrket i 25 år. Jag har också en textil bakgrund, textil är för mig ett material som relaterar till landskapet. 

Jag är intresserad av hur vi förhåller oss till vår historia, hur vi integrerar kulturmiljö och berättelser i vår samtida stadsbyggnad. Jag ser med oro på den utveckling som sker idag, den utveckling som vill betona separatism, nationalism och som vill bryta samarbeten.

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg