Sanne Frostensson

Sanne Frostensson

Titel: 71. Tvåsamhet

Teknik: Akryl på duk

Sanne Frostensson

Jag är född 1988 på Österlen och bor idag i Sigtuna där jag målar. Förhållandet mellan den immateriella och den materiella aspekten av den kreativa konstnärliga processen utgör en beröringspunkt mellan mitt måleri och mina studier i teologi, filosofi och konstvetenskap.

Verket Tvåsamhet är en del av en pågående serie målningar under temat Metamorfos och tvåsamhet. I denna serie använder jag den biologiska metamorfosen som ett bildspråk för människans långsamma förvandling genom de många faserna av förpuppning och skenbar död, mot ett allt mer genomskinligt uppståndelseliv. 

Inspirationen har varit den tyska konstnären och naturalisten Maria Sibylla Merian, som var verksam på 1600-talet. Hon var pionjär när det gällde studiet av fjärilens livscykel och dokumenterade sina naturvetenskapliga upptäckter i målningar.

Metamorfos är en förvirrande och dramatisk process genom vilken en art mitt i livet byter från en livsform till en annan. Innanför puppans orörliga skal upplöses larvens kropp till flytande form. Ur denna skenbara död skapas fjärilen.

För att denna process ska vara möjlig behövs en viss ensamhet i tvåsamheten. En tredje gudomlig part verkar dessutom finnas med i relationen – grenens två små kvistar bär puppornas tyngd medan den större kvisten pekar uppåt.

Tresamhet?

Hemsida: www.sannefrostensson.com

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg