Titti Winbladh

Titti Winbladh

Titel: 243. Drottningholm

Teknik: Olja på duk

Titti Winbladh

Jag har alltid målat, sytt och arbetat med lera. Vid 18 års ålder började jag på Konstfack – reklam och bokhantverk där jag gick i fyra år. Efter att ha fött tre barn under fyra års tid kände jag att jag ville arbeta med människor och omskolade mig till bildlärare. 

Mitt examensarbete bestod i att måla med patienter på den gamla ”stormen” på Beckomberga. Man talade då om för mig att det var omöjligt! 

Jag arbetade sedan i 22 år på Beckombergas alla låsta avdelningar och kompletterade min utbildning med en psykoterapiutbildning. 

När Beckomberga lades ner startade jag en konstverkstad i egen regi, Alvikstorpet, en rättarbostad med anor från 1700-talet. Där arbetade jag mest med lera. I källaren gjorde jag en butik, och ett stort garage som parkförvaltningen haft blev galleriet GALLERAGET.

När min man gick i pension gick även jag 65 år gammal i pension och betraktar sedan dess min pension som ett arbetsstipendium. Varje dag som jag inte målar eller jobbar med lera är för mig en förlorad dag!

Drottningholmstavlan är nummer 12 i raden av stora områdesbilder. De hänger alla offentligt i skolor och kyrkor och alla har blivit till affischer. 

För fem år sedan var jag med på Vårsalongen med två allegorier ”Skapelsens krona” och ”Helvetets förgård”. Jag har ställt ut separat ett tiotal gånger, mest i egna GALLERAGET. Vår, sommar och höst är det lera som gäller eftersom jag nu har en ugn på landet. 

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg