Karin Gissberg

Karin Gissberg

Titel: 72. Mosaik

Teknik: Olja på pannå, 9 delar

Karin Gissberg

Karin Gissberg, född 1971, bor i Bromma.

De senaste åren har jag arbetat mycket med bildserier som jag kallar för mosaiker. Målningarna har tematiska och visuella länkar till varandra och är tänkta att kunna placeras tillsammans som delar i ett skeende. Varje bild får växa fram i möten med de övriga, för att hitta sin specifika rytm, ton och klang.

Bildens startpunkter utgörs oftast av snabba färgskisser inspirerade av fotografier. Dessa slår an en grundton utifrån vilken målningen sedan fritt växer fram; något lyfts fram och förstärks och annat får falla i glömska bakom en färgridå.

Naturen är en genomgående källa till inspiration. Ett återkommande motiv är hus med omgivande landskap, liksom i verket “Mosaik”. Huskropparna har sina egna personligheter och gestaltningarna blir för mig nästan som porträtt. Levandegjorda av de historier de ruvar på, kan de också tala med varandra och berätta något nytt tillsammans.

Mer av min konst finns på www.karingissberg.se

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg