Mervi Junkkonen

Mervi Junkkonen

Titel: 137. In Plain Sight

Teknik: Video på objekt, 7 min

Mervi Junkkonen

“In Plain Sight” reflekterar över den parallella värld där flykt, människosmuggling och -handel är vardag. Plötslig får vi blicka in i denna värld som normalt är osynlig eller som vi undviker att se. Man vet inte om flickan har gömt sig i kistan eller har tvingats in i den. Tanken är att åskådaren är en del av installationen. Flickan “hör oss” och är rädd.

För flera år sedan gjorde jag en dokumentärfilm om flyktingar som hade blivit torterade i sina hemländer. Att få höra om människors tunga erfarenheter och följa deras liv på så nära håll har påverkat mig mycket. Installationen kan också ses som sinnestillståndet hos en människa som genomlidit traumatiska händelser. Många fortsätter att leva i rädsla och ensamhet. Min vän Crispin beskrev sig själv: “Jag ser mig själv som krympt och oansenlig.“

Mervi Junkkonen, född 1975 i Finland, sedan 2005 bosatt i Uppsala.

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg