Ida Boman

Ida Boman

47. Ok

Akryl

Ida Boman

Jag heter Ida Boman och är från Västerbotten. Jag har bland annat en bakgrund inom krisberedskap och läser nu vid Umeå konsthögskola. Ord och fotografi är viktiga i min process och jag arbetar konceptuellt, ofta med video, performance och skulptur. Material jag föredrar är betong och lera. Ett återkommande ämne i min praktik är maktrelationer inom olika system och vilka språk som skapar och upprätthåller dessa. Verket OK handlar om en brytpunkt, om att det som var ok är plötsligt inte längre ok. det sker en övergång / ett åtskiljande / våra förmågor räcker inte till / vi rör oss i osäkra rum / på osäker mark / flytande / i något mellan ett före och ett möjligt efter / vi upplever att vi förlorar kontroll OK är det pågående; är ett utsnitt; synliga ord; flera betydelser; ett mönster; oklar hierarki; i rörelse Hemsida: www.idaboman.se

Varukorg