Ingela Johansson Dunell

Ingela Johansson Dunell

Titel: 137. Still life with horse

Teknik: Olja på duk

Ingela Johansson Dunell

”Varthän min tanke vände sig stod ting och orubbligheter som väggar inför vilka jag måste falla ner på knä.
För att någon gång hejda vågen av ting och färger som översvämmade hjärnan föreställde jag mig framväxten av en enda kontur eller ett enda föremål. Jag föreställde mig till exempel – som en korrekt återgivning av världen räcka av jordens alla skuggor, denna märkliga fantastiska askgrå värld som sover vid livets fötter.”
Max Blecher (1909-1938)
ur “Händelser ur den omedelbara overkligheten”

Jag är född och uppvuxen i Tibro, Västergötland.
Nu bor och arbetar jag i Stockholm/Ockelbo.Måleriet upphör inte att intressera mej.
De saker jag målar är inte intressanta i sig, det är när jag börjar “se” dem som de plötsligt förändras. Då tar tingen liv. Om du ser världen som en vacker, mystisk och spännande plats kan du känna dig ganska levande under tiden du arbetar.
För det mesta är det mer givande att se vad en konstnär gör än att höra vad hen säger om sitt arbete.
Måleriet är sitt eget språk.
Måleriet som konstart utvecklar ständigt vårt seende, Kamerans lins kan inte återge och uppfatta rumslighet på det sätt som våra ögon kan.
Våra ögon uppfattar rummets komplexitet.

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg