Mona Sahlin

Mona Sahlin

Titel: 266. Labyrint I

Teknik: Bildväv, lin, pappersgarn

Mona Sahlin

När jag träffade på labyrintmönstret föddes genast idén att gestalta det i den vävteknik, som kallas HV-teknik. Det betyder att mönstret i ena fallet utgörs av ”tom” varp och i andra fallet är fyllt med japanskt pappersgarn och reflexgarn.

Labyrintmönstret lär vara cirka 3 000 år gammalt och återfinns i olika former i Syrien, Afghanistan, Indien, Pakistan, hos nordamerikanska indianer, runt Medelhavet, i Europa och Skandinavien. Som lärare har jag träffat människor från hela världen och tänker att labyrinten kan utgöra en gemensam nämnare. Det finns mer än vi tror som förenar oss. Jag ville manifestera det också.

Bildvävarna kommer till i vävstol med bundna tekniker som jag trampar fram. Det är något med regelbundenheten och ordningen som tilltalar mig. Givetvis frångår jag ibland det traditionella och försöker ändå hitta min egen väg i vävteknikerna. Där är jag ju fri att använda dem som jag vill.

Motiven hämtar jag från det man kan kalla artefakter – det som människan har skapat: Byggnader, som betyder något särskilt för mig – detaljer ur dem och, som den publicerade bilden och verken visar, symboler.

Jag är född 1950 och bor Stockholm.
E-post: sahlinm6@gmail.com

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg