Jan Albert Carlsson & Kristoffer Ekelund

Jan Albert Carlsson & Kristoffer Ekelund

Titel: 57. Diablo

Teknik: Olja och färgpennor på duk

Jan Albert Carlsson & Kristoffer Ekelund

Vi är en konstnärsduo i vår medverkan på Vårsalongen, det är ett projekt som pågått några år. Vi känner varandra väldigt väl och har tidigare arbetat ihop men där har våra roller varit annorlunda.
Nu ville vi pröva ett samarbete där båda kan ta beslut, inspirera och tillföra idéer till konstverken. Idén var att göra målningar och performance där vi möts som konstnärer.

Under processen blev det tydligt att det var mer intressant för Jan Albert att gå in i Kristoffers (Toffe) bildvärld än tvärtom. Vi har en gemensam känsla för färg och även det konstruktiva, Kristoffer är en arkitekt som bygger världar och Jan Albert arbetar mer med ytor och helheten.
Målningarna är oljemålning med inslag av färgpennor. Där har vi utgått från motiv som är intressanta för Toffe, i det här fallet “Diablo” och “Kärlek” som är tv-spelsinspirerade bilder.

Arbetet har gått till ungefär så här: Jan Albert har tagit fram bildmaterial från datorn och fått Toffes godkännande. Jan Albert har sen gjort en ganska grov skiss på duken, och där har Toffe fortsatt med att utveckla teckningen.
Efter att bilden börjat ta form så har Jan Albert tillfört nya händelser, lagt till och ändrat, sedan har Toffe fortsatt med teckningen och ändrat en del av bilden. Så har det pågått fram och tillbaka tills bilden blivit klar.

Färgpennor är det material Toffe helst arbetar med och Jan Albert arbetar i huvudsak med oljemålning.
Jan Albert och Toffe är lika mycket delaktiga i processen, och båda är beroende av varandra för slutresultatet.

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg