Johanna Kindahl & Andreas Widoff

Johanna Kindahl & Andreas Widoff

Titel: 194. Currency Hyphen

Teknik: Trä, blandteknik

Johanna Kindahl & Andreas Widoff

Skulpturen Currency Hyphen uppstod genom diskussion, utifrån vårt gemensamma intresse för händelseförlopp och utbyten.

Som två startpunkter spred vi ord i rummet. Spänning ackumulerades, intentioner färdades i en båge, träffade och missade. Överflödet försummades och stoffet filtrerades. Den potentiella urladdningen var ett avbrott som möjliggjorde en ny uppbyggnad. Kvar fanns något, fröerna till frukten.

Med diskussion och material som verktyg skedde en överföring oss emellan av intryck, fiktioner och verkligheter. Utbytet präglat av tillfälligheter och tillkortakommanden. Utifrån absorberat material och associationer konstruerade vi komponenter med delvis fiktiva kommunikativa funktioner. Ett överflödigt lager lack signalerar värde, attraherar och leder vidare till nya scener. Uppmärksamheten på detaljer under utbytet förde oss förbi det nödvändiga in i konstruktion som kommunikation.

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg