Rakel Bergman Fröberg

Rakel Bergman Fröberg

Titel: 39. Mötesplats

Teknik: Stolar, strumpbyxor, fårskelett, trasigt dragspel, träsnitt, sko

Rakel Bergman Fröberg

Jag samlar på minnen och nästan dagboksaktigt undersöker jag vardagen och livet, att försöka göra det som inte syns synligt, via trägravyrer, teckning, grafik, fotografi, och skulptur.

Jag är intresserad av laddade tillstånd, relationer och de kroppsliga avstånd som uppstår mellan både människor och djur i dessa situationer. Minnen, positioner, beteenden, balans. Ett slags undersökande av allehanda, konstant pågående, maktspel.

Genom olika ritualer och att iklä mig roller som olika djur når jag annars osynliga tillstånd, beteenden och strukturer.

Jag arbetar ofta med funna material, och är ständigt på jakt för att ge fortsatt liv åt ting som bortsorterats.
När upphör ett golv vara ett golv, osv.
Allting fortsätter. Lever vidare.

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg