Lyrics of Ego Humilitas sung in Knowing The Ways: In time of the indrawn breath

HUMILITY: I, Humility, queen of the Virtues, say: come to me, Virtues, and I will nourish you in seeking the lost coin and in crowning her who perseveres joyously. 

VIRTUES: Oh, glorious queen, o sweetest mediator, we come gladly. 

HUMILITY: Because of this, beloved daughters, I hold you a place in the royal wedding chamber. 

LOVE: I am Love, a precious flower. Come to me, Virtues, and I will lead you into the cleansing light of the flower of the branch. 

VIRTUES: Oh, dearest flower, we run to you with burning desire. 

FEAR OF GOD: I, Fear of God, prepare you, most fortunate daughters, to behold the living God. 

VIRTUES: Oh, Fear, you are immensely helpful to us. In fact, we earnestly strive never to be separated from you. 

HOPE: I am the sweet beholder of the living eye, she whom treacherous sluggishness does not deceive. Therefore you, oh darkness, cannot overcloud me. 

VIRTUES: Oh living life, oh sweet consoler, you who make death die, conquer, and, with a seeing eye, open the lock of Heaven. 

MERCY: Oh, how bitter is that hardness of mind which does not yield, mercifully easing the pain! But I long to stretch out my hand to all who suffer. 

VIRTUES: Oh, praiseworthy mother of pilgrims, you always lift those wanderers up and anoint the poor and the weak. 


Sångtexten till Ego Humilitas som sjungs i Knowing the ways: In time of the indrawn breath

ÖDMJUKHETEN: Jag, Ödmjukheten, dygdernas drottning, säger: kom till mig, dygder, så ska jag hjälpa er att hitta det borttappade myntet och kröna den som håller ut utan att förlora hoppet. 

DYGDERNA: O, ärade drottning, du ljuvaste medlare, vi kommer med glädje. 

ÖDMJUKHETEN: Därför, älskade döttrar, reserverar jag en plats åt er i den kungliga bröllopskammaren. 

KÄRLEKEN: Jag är Kärleken, en dyrbar blomma. Kom till mig, dygder, så ska jag leda er in i det renande ljuset från trädgrenens blomma. 

DYGDERNA: O, älskade blomma, vi springer till dig med brinnande längtan. 

GUDSFRUKTAN: Jag, Gudsfruktan, förbereder er, mina lyckliga döttrar, på att skåda den levande Guden. 

DYGDERNA: O, Gudsfruktan, din hjälp är otroligt värdefull. Vår önskan är att aldrig skiljas från dig. 

HOPPET: Jag är det levande ögats tillgivna betraktare, den som inte låter sig bedras av en förrädisk tröghet. Därför kan du, mörker, inte fördunkla min tillvaro. 

DYGDERNA: O levande liv, o ljuva tröstare, du som får döden att dö, segrar och, med ett seende öga, öppnar himlens portar. 

BARMHÄRTIGHETEN: O, hur bitter är inte hårdheten hos det medvetande som inte ger vika och barmhärtigt lindrar smärtan! Men jag längtar efter att sträcka ut handen till alla som lider. 

DYGDERNA: O, pilgrimernas lovprisade moder, du lyfter alltid dessa vandrare och smörjer de fattiga och svaga. 

Varukorg