170 antagna till Vårsalongen 2020

Mer än dubbelt så många kvinnor som män skickade in ansökningar detta år. Av de 170 som antogs var 97 kvinnor och 73 män, och medelåldern ligger på 49 år. Äldst i gruppen är en 84-årig man från Askim och yngst är två unga kvinnor från Kumla respektive Johanneshov, båda 19 år.

Liksom de flesta år är måleri den populäraste tekniken med 168 verk, inklusive blandteknik med måleri som grund. Fotografi kommer tillbaka efter några år med svagare representation – 34 verk denna gång. 28 verk är teckningar och samma siffra noteras för skulptur/objekt, därtill kommer 16 verk i blandteknik med objekt.

Ungefär hälften av de uttagna kommer från Storstockholmsområdet. I övrigt är spridningen stor, från Ystad till Junosuando.

I årets jury ingick konstnären Lars Lerin och konstnären och designern Bea Szenfeld samt Liljevalchs chef Mårten Castenfors som juryns ordförande.

Här finns förteckning över representerade orter på utställningen: https://www.liljevalchs.se/om/varsalongen/represen…

liksom över vilka tekniker som konstnärerna använt:

https://www.liljevalchs.se/om/varsalongen/represen…

Varukorg