Konferens om bildberättande

Vi lever i ett snabbt bildflöde som ställer allt högre krav på betraktaren. Vad är det vi ser? Vad vill avsändaren att vi ska se – och känna? Propaganda- och reklambildernas budskap kräver god bildkunskap för att genomskådas.

Läsrörelsen inledde 2018 ett landsomfattande projekt om vikten av och konsten att läsa bilder ur ett pedagogiskt, analytiskt och konstnärligt perspektiv. I samarbete med museer och konsthallar anordnas konferenser och fortbildningsdagar där forskare, pedagoger och experter inom olika bildområden medverkar.

Konferensen i Stockholm äger rum på Bio Victor i Filmhuset den 27 januari kl 9–16.30 med program om bland annat bilderböcker, propaganda, datorspel och bildens roll i dagens samhälle. Från Liljevalchs deltar konsthallens chef Mårten Castenfors samt Bea Szenfeld som ingått i juryn för Vårsalongen 2020. 

Andra medverkande är bland andra Simon Stålenhag, författare och illustratör, vars omtalade bok Passagen filmas av Hollywood, Tarja Karlsson Häikiö, professor i visuell och materiell kultur vid HDK i Göteborg, Helena Dal, verksamhetschef för information och vägledning Statens medieråd, Susanna Ekström, litteraturpedagog och bilderboksexpert, och Sara Lundberg, illustratör och författare till bland annat den Augustprisade boken Fågeln i mig flyger vart den vill. Journalisten Gunilla Kindstrand är dagens moderator.

Projektet riktar sig till pedagoger och lärare från förskola till högskola, skolledare och politiker men även till en engagerad allmänhet. 

På Läsrörelsens hemsida finns mer information om projektet och konferensen, samt möjlighet att anmäla sig.

Varukorg