Sonja Larsson tilldelas Capristipendiet 2023

Konstnären Sonja Larsson tilldelas Liljevalchs och Stiftelsen San Micheles stipendium.


Liljevalchs och Stiftelsen San Michele har till konstens fromma ett mångårigt samarbete som riktar sig till konstnärer som på ett eller annat sätt berikat eller berikar Stockholms kultur. Stipendiet innebär tre veckors boende på Villa San Michele på Capri och därtill 50 000 kronor avsedda för resa och uppehälle.

2023 års stipendiat, Sonja Larsson, har år ut och år in konsekvent arbetat med att geometriskt skikta fram sin färg på duk och akryl. Storslaget, abstrakt och poetiskt. Vad mer kan man begära? Sonja Larsson tilldelas Liljevalchs och San Micheles stipendium i en förhoppning att platsens skönhet ytterligare skall berika hennes sinne för kommande stordåd.

Sonja Larsson är född 1955 och är utbildad på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 1980–85.

I stipendiejuryn ingick förutom Mårten Castenfors, chef Liljevalchs, och Kristina Kappelin, intendent Villa San Michele, konstnärerna Henrik Samuelsson och Susanne Vollmer.

Varukorg