Arman. Accumulations Renault.

När Liljevalchs konsthall ställde ut Arman i början på 1970-talet var han en av de starkast lysande stjärnorna bland dåtidens konstnärer. Under 1960-talet var Arman med och bildade gruppen ”Nouveaux Réalistes” med bland andra César, Jean Tinguely och Yves Klein. Denna konstriktning ses som den europeiska motsvarigheten till popkonsten i USA. I ett pressklipp om utställningen berättade Arman hur han och Yves Klein hade delat upp världen sinsemellan – Yves Klein skulle i sin konst ta upp det som var organiskt medan Arman skulle ägna sig åt det som var industriellt framställt. I utställningen Accumulations Renault, som var ett samarbete med bilföretaget Renault, ställde Arman ut skulpturer och föremål skapade av olika delar från bilfabriken.

Varukorg