Ett internationellt och politiskt årtionde

Under detta årtionde arrangerades inte mindre än 15 internationella utställningar. Efter andra världskriget ville många länder samarbeta i internationella organisationer för att undvika nya stora krig och underlätta den ekonomiska utvecklingen. 1946 bildades exempelvis FN för att arbeta för fred och säkerhet. Syftet med dessa internationella utställningar var oftast att stärka relationerna och det kulturella utbytet länderna emellan varför respektive lands ambassad var delaktig i utställningsprocessen, vanligtvis med kungen eller statschefen som högsta beskyddare. Texterna i Liljevalchs utställningskataloger från denna tid var inte sällan uttalat politiska med en förhoppning om goda relationer och handelsförbindelser.

Varukorg