Handarbetets Vänner 100 år

Som ett led i att ge kvinnorna en möjlighet till egen försörjning startade Sophie Adlersparre Föreningen Handarbetets Vänner 1874. Redan från början fanns parallellt med det konstnärliga arbetet en pedagogisk ambition. Vid sekelskiftet stod Carin Wästberg och Maja Sjöström för det konstnärliga uttrycket tillsammans med konstindustriformgivarna Gunnar Wennerberg och Alf Wallander och konstnärerna Anna Boberg, Carl Larsson och Anders Zorn. I mitten av 1950-talet bestod produktionen huvudsakligen av bruksvaror som möbeltyger, gardiner och mattor; endast konstnären Alf Munthe var knuten till HV för det konstnärliga arbetet. Då tog Edna Martin över som direktris och under hennes ledning utvecklades den textila monumentalkonsten. Hon knöts senare till Konstfack där hon ytterligare kunde utveckla den textila konsten. Fram till utställningen på Liljevalchs hade HV samarbetat med ett 50-tal konstnärer, bland andra Lennart Rodhe, Max Walter Svanberg, Endre Nemes, Karl Axel Pehrson, Lenke Rothman, Siri Derkert och Olle Bærtling. Edna Martin frågade en gång en kritiker i dagspressen om orsaken till att textil inte bedömdes som konst var bristande intresse, okunnighet eller ren motvilja och fick svaret ”lika mycket av varje”.

Varukorg