Hilma af Klint

När 2000-talet närmade sig så uppstod frågan hur man bäst gestaltar ett millennieskifte på det konstnärliga området. Valet föll på Hilma af Klint som både hade en historisk bäring och en aktualitet i samtiden. Efter att ha varit i princip okänd under större delen av 1900-talet (hon skrev bland annat ett testamente som gjorde gällande att hennes konst inte fick visas förrän 20 år efter hennes död) uppmärksammades hon som en av modernismens pionjärer på utställningen The Spiritual in Art – Abstract Painting 1890–1985 på Los Angeles County Museum. Några år senare, 1989, ställde Moderna Museet ut henne tillsammans med Kandinsky. På utställningen på Liljevalchs 1999 visades för första gången någonsin Målningarna till templet i sin helhet, inte mindre än 193 målningar som tillkom åren 1906–1915. Hilma af Klints verk har sedan visats på åtskilliga utställningar världen över varav den mest uppmärksammade – hittills – är den på Guggenheim museum i New York 2019. Över 600 000 besökare såg utställningen, vilket är publikrekord för museet. I konsthistorien har Kandinsky och Malevitj stått som det abstrakta måleriets pionjärer men bland annat tack vare ovanstående utställningar har nu Hilma af Klint tagit en välförtjänt plats bland dessa förgrundsgestalter.

Varukorg