Liljevalchs under andra världskriget

1939 och några år framåt stängdes Liljevalchs för utställningar och lokalerna togs över av flottans örlogsbas. Flottisten Birger Lindberg från Fjällbacka minns tiden i Stockholm under krigsåren: ”Efter krigsutbrottet skärptes beredskapen i Sverige, speciellt i marinen som hade rustats upp i jämfört med andra vapenslag som hade nedrustats under mellankrigstiden. Så mycket folk inkallades till Stockholm att regementen och andra förläggningar inte räckte till. – Liljevalchs konsthall och Cirkus blev tillfälliga logementen, minns Birger. Med många unga män på samma ställe var det inte alltid så lugnt och på vissa ställen var flottans män inte så väl sedda. Vid entrén till en restaurang i Stockholm fanns en skylt som sade att ’Hundar och flottister äga ej tillträde’.” Fredh, W. Terje Sjöfartsminnen i elfte timmen, Lysekil, 2002

Varukorg