Novecento Italiano – Nutida italiensk konst

Novecento Italiano var en italiensk grupp som bildades 1922 med syfte att återuppliva traditionen av historiskt måleri och skulptur i storformat. På ett av gruppens första officiella fram- trädanden 1923 var bland andra Mussolini inbjuden som talare. Gruppen har för- knippats med fascismen men faktum är att Novecento Italiano aldrig stod för någon propagandakonst, tvärtom inkluderade gruppen så många olika inriktningar att de under 1920-talet blev kritiserade av fascis- terna själva. Det var prins Eugen, i egenskap av ord- förande för Liljevalchs styrelse, som bjöd in gruppen genom Margaritha Sarfatti, italiensk journalist med anknytning till fascismen. Hon var Mussolinis levnads- tecknare och älskarinna. På denna utställning visades verk av bland andra Giorgio de Chirico, Carlo Carrà och Marino Marini.

Varukorg