Kontakt

Besöksadress: Djurgårdsvägen 60, Djurgården, Stockholm

Har du frågor som du inte hittar svar på här på webbplatsen? Kontakta oss!

Liljevalchs konsthall: 08-508 31 330 (knappval: personlig kontakt eller programinformation via telesvar.)
Post adresseras till Liljevalchs, Box 278 06, 115 93 Stockholm

Bokning av guider till gruppvisningar för vuxna, barn och skolklasser

bokning.liljevalchs@stockholm.se
08-508 31 340, tisdagar och fredagar 9–12

Pedagogiska projekt, barn/ungdom

Ulrika Hägglund
ulrika.hagglund@stockholm.se

08-508 31 337

Liljevalchs butik

08-508 31 349

Arkivfrågor

Evelina Rasmussen Taengh
evelina.rasmussen.taengh@stockholm.se

Vårsalongen – ansökning, inlämning, köp osv

varsalongen@stockholm.se
08-508 31 330

Inlån av verk

Louise Fogelström
louise.fogelstrom@stockholm.se

08-508 31 335

Bokning av evenemang

Louise Fogelström
louise.fogelstrom@stockholm.se

08-508 31 335

Utställningsteknik

Mårten Åhsberg
marten.ahsberg@stockholm.se

08-508 31 343

Annonser och tryckfrågor

louise.fogelstrom@stockholm.se
08-508 31 335

Press/kommunikation

För pressfrågor kontakta Mårten Castenfors
marten.castenfors@stockholm.se
08-508 31 332     

För pressbilder kontakta Sara Källsner
sara.kallsner@stockholm.se
08-508 31 325

Varukorg