Kontakt

Besöksadress: Djurgårdsvägen 60, Djurgården, Stockholm

Har du frågor som du inte hittar svar på här på webbplatsen? Kontakta oss!

Liljevalchs konsthall: 08-508 31 330 (knappval: personlig kontakt eller programinformation via telesvar.)
Post adresseras till Liljevalchs, Box 278 06, 115 93 Stockholm

Bokning av guider till gruppvisningar för vuxna, barn och skolklasser

bokning.liljevalchs@stockholm.se
08-508 31 340, tisdagar 9–12 under sommaren. Helt stängt 13-30 juli.

Pedagogiska projekt, barn/ungdom

Ulrika Hägglund
ulrika.hagglund@stockholm.se

08-508 31 337

Liljevalchs butik

08-508 31 330

Arkiv och registratur

Frågor rörande Liljevalchs arkiv, diarieföring eller att kunna begära ut allmänna handlingar.
liljevalchs@stockholm.se

Vårsalongen – ansökning, inlämning, köp osv

varsalongen@stockholm.se
08-508 31 330

Inlån av verk

Sofia Palmgren
sofia.a.palmgren@stockholm.se
08-508 31 321

Bokning av evenemang

Sofia Palmgren
sofia.a.palmgren@stockholm.se
08-508 31 321

Utställningsteknik

Mårten Åhsberg
marten.ahsberg@stockholm.se

08-508 31 343

Annonser och tryckfrågor

sara.kallsner@stockholm.se
08-508 31 325

Press/kommunikation

För pressbilder och pressfrågor kontakta Dorian Rudklint
dorian.rudklint@stockholm.se

Varukorg