“Det ska vara en njutning”

Bättre inomhusklimat, ökad säkerhet, öppet varje dag året runt – det finns många saker med Liljevalchs+ som gläder konsthallschefen Mårten Castenfors.

För att göra en lång historia kort… Hösten 2008 satt vi på Liljevalchs och studerade gamla planritningar över vårt hus och närområde. På en av dessa ritningar fanns en tydlig planmarkering om att på den slitna parkeringsplatsen på husets baksida fanns visioner 1918 för ”ateljéer och bostäder” kopplade till Liljevalchs.

Detta var startsignalen för vår kommande tillbyggnad som skall stå färdig sommaren 2021. Men att bygga hus tar som bekant tid.

Stockholm stad som är huvudman för projektet utlyste först en internationell tävling 2013 och vinnare i densamma blev Wingårdh Arkitektkontor i samarbete med konstnären Ingegerd Råman. Därefter togs också beslut om att ”gamla” kära Liljevalchs skulle genomgå en omfattande renovering med grundförstärkning, nya golv och nytt toalettpaket, samt att restaurang Blå Porten, efter konsten alla regler, skulle återställas till fornstor glans.

Stockholms stad tog via dessa renoveringar sitt ansvar för stadens klenoder – något som därtill var absolut nödvändigt eftersom stadens revisorer redan 1936 varnat för att Liljevalchs – Sveriges första betonghus – höll på att knäckas. Renoveringen av Liljevalchs avslutades 2018 men Blå Portens renovering har försenats i flera omgångar.

Parallellt med renoveringen pågår arbetet med tillbyggnaden Liljevalchs +, som närmast är att beskrivas som ett ”konstverk för konst”. Huset i sig är i platsgjuten betong med glasbottnar som fasadmotiv och allt krönts av 166 lanterniner. I de två övre salarna växlar takhöjden från 6 till 3,5 meter, golven är i gedigen fur och väggarna flexibla i gips. Känslan i dessa salar skall vara som att stiga in i Malmö konsthall, en gång ritad av Klas Anselm – alltså en ren njutning. Under dessa salar finns ytterligare tre salar: en mörk för digital konst, en med fönster ut mot torgytan för mindre presentationer och slutligen en sal i källaren som både kan fungera som seminarierum och utställningsrum. Utöver utställningsmöjligheter finns chans att direkt kliva in från Falkenbergsgatan till en ny butik, samt till kafé/restaurang som har direkt koppling till klassiska Blå Porten.

Med tillbyggnaden lär vi på Liljevalchs lösa ett antal problem som finns i vårt nuvarande vackra hus ritat av Carl Bergsten. Vi får absolut säkerhet och ett perfekt klimat. Med tillbyggnaden kan Liljevalchs i framtiden ta emot allt från Mona Lisa till Vårsalongen och vi kan växla stora och små utställningar, samt hålla öppet sju dagar i veckan året runt.

Väl mött sommaren 2021!

Mårten Castenfors chef Liljevalchs

Varukorg