Medarbetare

Joanna Sandell Wright

Chef för Liljevalchs konsthall
joanna.sandell@stockholm.se
08-508 31 332, 076-123 13 32  

Isak Nilson

Vice konsthallschef/intendent
isak.nilson@stockholm.se
08-508 31 339, 076-123 13 39 

Sara Källsner

Kommunikation och pressansvarig
sara.kallsner@stockholm.se
08-508 31 325, 076-123 13 25

Mårten Åhsberg

Ansvarig utställningstekniker
marten.ahsberg@stockholm.se
08-508 31 343, 076-123 13 43

Klara Nilsen

Utställningskoordinator
klara.nilsen@stockholm.se
08-508 31 344, 076-123 13 44

Ulrika Hägglund

Konstpedagog
ulrika.hagglund@stockholm.se
08-508 31 337, 076-123 13 37

Sofia Palmgren

Utställningsproducent och evenemangsansvarig
sofia.a.palmgren@stockholm.se
08-508 31 321, 076-123 13 21

Fredrik Nyberg

Produktionsledare
Hus- och säkerhetsansvarig
fredrik.nyberg@stockholm.se
08-508 31 323, 076-123 13 23

Jack Rodriguez

Fastighetsassistent
jack.rodriguez@stockholm.se
08-508 31 345, 076-123 13 45

Merja Tuohimaa

Ekonomiadministratör
merja.tuohimaa@stockholm.se
08-508 31 338, 076-123 13 38

Tilda Alzén

Controller
tilda.alzen@stockholm.se
08-508 31 326, 076-123 13 26

Theresia Frydrysiak

Butiksansvarig
theresia.frydrysiak@stockholm.se
076-123 13 48

Asger Mosumgaard

Konstvärd
asger.johan.mosumgaard@stockholm.se
08-508 31 341, 076-123 13 41

Emma Hatt

Värdkoordinator
emma.hatt@stockholm.se
076-123 13 40

Anna Palmqvist

Konstvärd
anna.palmqvist@stockholm.se
076-123 13 51

Isabelle Jansson

Konstvärd
isabelle.jansson@stockholm.se
076-123 13 52

Emil Ivedal

Konstvärd
emil.ivedal@stockholm.se
076-123 13 50

Varukorg