Medarbetare

Mårten Castenfors

Chef för Liljevalchs konsthall
marten.castenfors@stockholm.se
08-508 31 332, 076-123 13 32  

Isak Nilson

Vice konsthallschef/intendent
isak.nilson@stockholm.se
08-508 31 339, 076-123 13 39 

Louise Fogelström

Utställningskoordinator och evenemangsansvarig
louise.fogelstrom@stockholm.se
08-508 31 335, 076-123 13 35

Mårten Åhsberg

Ansvarig utställningstekniker
marten.ahsberg@stockholm.se
08-508 31 343, 076-123 13 43

Klara Nilsen

Utställningsassistent
klara.nilsen@stockholm.se
08-508 31 344, 076-123 13 44

Ulrika Hägglund

Konstpedagog/gruppbokningar
ulrika.hagglund@stockholm.se
08-508 31 337, 076-123 13 37
För bokningar 08-508 31 340 

Gunnel Lindelöv

Registrator och arkivansvarig
gunnel.lindelov@stockholm.se
08-508 31 342, 076-123 13 42

Fredrik Nyberg

Produktionsledare
Hus- och säkerhetsansvarig
fredrik.nyberg@stockholm.se
08-508 31 323, 076-123 13 23

Merja Tuohimaa

Ekonomiadministratör
merja.tuohimaa@stockholm.se
08-508 31 338, 076-123 13 38

Bengt Andersson

Verksamhetscontroller
bengt.andersson@stockholm.se
08-508 31 918, 076-123 13 18

Theresia Frydrysiak

Butiksansvarig
theresia.frydrysiak@stockholm.se
076-123 13 48

Sara Källsner

Kommunikation och pressansvarig
sara.kallsner@stockholm.se
08-508 31 325, 076-123 13 25

Varukorg