Medarbetare

E-postadress till medarbetare på Liljevalchs: (namn.efternamn) @stockholm.se

Joanna Sandell Wright

Konsthallschef
08-508 31 332, 076-123 13 32 
joanna.sandell

Sofia Palmgren

Produktionschef
08-508 31 321, 076-123 13 21
sofia.a.palmgren

Merja Tuohimaa

Ekonomiadministratör
merja.tuohimaa

Asger Mosumgaard

Bokningskoordinator
asger.johan.mosumgaard

Theresia Frydrysiak

Butiksansvarig
theresia.frydrysiak

Amanda Rasmussen

Konstvärd
amanda.rasmussen

Mårten Åhsberg

Ansvarig utställningstekniker (Tjänstledig)
marten.ahsberg

Isak Nilson

Vice konsthallschef/intendent
08-508 31 339, 076-123 13 39 
isak.nilson

Klara Nilsen

Utställningskoordinator
klara.nilsen

Ulrika Hägglund

Konstpedagog
ulrika.hagglund

Joshua Webber

Ansvarig utställningstekniker (Vikarierande)
joshua.webber

Tilda Alzén

Controller
tilda.alzen

Emma Hatt

Värdkoordinator (Tjänstledig)
emma.hatt

Dorian Rudklint

Kommunikations- och pressansvarig
08-50832050, 076-1232050
dorian.rudklint

Emil Ivedal

Konstvärd
emil.ivedal

Jack Rodriguez

Fastighetsassistent
jack.rodriguez

Isabelle Jansson

Värdkoordinator
isabelle.jansson

Anna Palmqvist

Konstvärd
anna.palmqvist

Sara Källsner

Kommunikation och pressansvarig
(Tjänstledig)
sara.kallsner

Varukorg