Reglerna för ansökan till Liljevalchs vårsalong 2022

Här finns anvisningar för hur du fyller i ansökan, vad du skickar in och andra praktiska frågor.

Vem får söka till Vårsalongen?

Alla som är bosatta eller vistas en längre tid i Sverige och är födda 2003 eller tidigare, kan söka till Vårsalongen 2022. Enskilda personer såväl som grupper är välkomna att ansöka.

Vad kostar det?

Anmälningsavgiften är 300 kr och sätts in på Liljevalchs plusgirokonto 310 66-4. Märk talongen »anmälningsavgift« och skriv personnummer och namn eller betala direkt i den digitala ansökan.

När är sista ansökningsdatum?

Anmälan inklusive fotografier ska skickas in senast 8 oktober (digitalt senast kl 13.00; poststämpel 8 oktober gäller). För att anmälan ska accepteras måste avgiften också vara insatt senast 8 oktober 2021. Märk kuvertet »Vårsalongen 2022« och skicka till Liljevalchs, Box 27806, 115 93 Stockholm.

Var får jag tag i anmälningsblanketten?

Anmälningsblankett kan hämtas på Liljevalchs samt på de platser som listas nedan.

 • Kulturhuset i Stockholm
 • Malmö konsthall, S.t Johannesgatan 7, Malmö
 • Mjellby konstmuseum, Halmstad
 • Göteborgs konstmuseum resp Göteborgs konsthall, Götaplatsen
 • Röhsska museet, Vasagatan 37–39, Göteborg
 • Uppsala konstmuseum, Uppsala slott, ingång E, Uppsala
 • Norrköpings konstmuseum, Kristinaplatsen, Norrköping
 • Vida museum, Halltorp, Borgholm
 • Örnsköldsviks konsthall och museum, Läroverksgatan 1, Örnsköldsvik
 • Sundsvalls museum, Kulturmagasinet, Sundsvall
 • Bildmuseet, Umeå universitet

Blanketten kan också beställas från Liljevalchs via vår telefonsvarare, 08-508 31 330, eller skrivas ut här:

Anmälningsblankett Vårsalongen 2022 (PDF).

Du kan även ansöka digitalt via denna länk.

Hur många arbeten får jag söka med?

Du kan söka med högst 5 bidrag varav högst 1 film/animation. Samtliga verk måste vara till salu. Arbetena får vara högst tre år gamla och ska helst inte ha varit utställda tidigare. Uppgifter om pris och antal som är till salu (om verket säljs i upplaga) är bindande och kan inte ändras i efterhand. Priset ska inkludera allt som köparen ser (d v s inklusive ram och liknande) samt Liljevalchs provision om 30 procent. Priset du anger ska vara skäligt ur försäkrings- och marknadsmässig synpunkt.

Vad ska jag skicka in?

Pappersansökan

Du ansöker inte med själva föremålen/verken utan med fotografier av dem. Det ska vara papperskopior i färg som inte överstiger A4-format.

OBS! Pappersansökan kommer att scannas in för att visas digitalt för juryn. Till fotografierna ska bifogas en komplett ifylld anmälningsblankett med din namnteckning. Observera att måtten på verken måste anges, det är viktig information när juryn gör sitt urval.

Så här ska bidragen märkas:
Namn, adress och nummer på bidraget (enligt blanketten, bidrag 1, 2, 3 osv) ska skrivas överst på baksidan av fotografiet. Filmer ska märkas med namn och adress, nummer på bidraget och speltid.

Digital ansökan

Fr o m måndag 16 augusti kan du göra en helt digital ansökan. Vi ser gärna att du söker digitalt om du har möjlighet. Digitala ansökningar måste ha laddats upp 8 oktober kl. 13.00.

Den digitala ansökan finner du via denna länk.

Videoverk

Om du söker med ett videoverk ska du skicka in ett usb-minne i något av formaten .mpg, .mpeg, .mp4, .mov eller ladda upp enligt instruktion i den digitala ansökningen. Ljudverk ska vara i format mp3. De som blir antagna kontaktas för instruktioner om visningsformat. Din film kan komma att visas i ett filmprogram med andra konstnärer. Om du har en installation som inte kan visas i ett program är det viktigt att redan i ansökan bifogar en utförlig beskrivning av hur du vill att verket ska visas.

Vad händer med mina insända fotografier efter jurybedömningen?

Fotografierna returneras inte till avsändaren, inte heller har vi möjlighet att bevara detta material. Om ditt/dina bidrag kommer med i utställningen så trycks ett av fotografierna i katalogen, men bevaras alltså inte. Att du sänder in fotografier och ansökan betyder att du ger Liljevalchs tillstånd att publicera bilden/bilderna i katalogen och på Liljevalchs webbplats utan ersättning. Det betyder också att du godkänner att fotografiet erbjuds till pressen för fri publicering i samband med mediebevakningen av Vårsalongen.

Mediebevakningen i form av tv-inslag från Vårsalongen

Om ditt/dina bidrag kommer med i utställningen betyder det också att du godkänner att tv-inslag görs från utställningen och kan visas utan ersättning som ett led i mediebevakningen av Vårsalongen.

När och hur får jag reda på om jag kommit med?

Juryns utslag sänds ut per e-post eller vanlig post i mitten av november 2021. De som har antagits meddelas per brev och får närmare information om inlämning av antagna verk, rutiner för försäljning osv.

Inlämning av antagna verk sker under januari 2022!

Packning och transport av verken

Deltagaren står själv för packning och transport av sitt/sina verk till Liljevalchs samt eventuell transportförsäkring, liksom för återtransporten efter utställningens slut.

Om någon köper det jag ställer ut, hur får jag betalt?

Vid försäljning av de utställda bidragen tar Liljevalchs ut en provision om 30 procent. Försäljningspriset som du anger på ansökningsblanketten ska därför inkludera provisionen. Du får betalt, med avdrag för försäljningsprovisionen, när köparen/ köparna erlagt full betalning.

Om jag behöver mer information, vart ringer jag?

Upplysningar om Vårsalongen 2022 lämnas av Liljevalchs fr o m måndag 16 augusti, måndag–fredag kl 9.00–12.00 på telefon 08-508 31 330.

Jury

Årets jury består av konstnärerna Julia Peirone och Stina Persson samt Liljevalchs chef Mårten Castenfors som är juryns ordförande.

Varukorg