Så går ansökan till

Nästa ansökningsperiod, för Vårsalongen 2025, öppnar i slutet av augusti.

Vilka kan söka till Vårsalongen?

Alla som är bosatta eller vistas en längre tid i Sverige och är födda 2004 eller tidigare, kan söka till Vårsalongen 2023. Enskilda personer såväl som grupper är välkomna att ansöka.

Anmälningsavgift och anmälningsblankett

Anmälningsavgiften är 300 kr och sätts in på Liljevalchs plusgirokonto 310 66-4. Märk talongen »Vårsalongen Namn Personnummer« eller betala direkt i den digitala ansökan. Under ansökningsperioden kan anmälningsblankett hämtas på Liljevalchs, beställas via vår telefonsvarare tel. 08-508 31 330, samt på de platser som listas nedan.

 • Kulturhuset i Stockholm
 • Malmö konsthall, S.t Johannesgatan 7, Malmö
 • Mjellby konstmuseum, Halmstad
 • Göteborgs konstmuseum resp Göteborgs konsthall, Götaplatsen
 • Röhsska museet, Vasagatan 37–39, Göteborg
 • Uppsala konstmuseum, Uppsala slott, ingång E, Uppsala
 • Norrköpings konstmuseum, Kristinaplatsen, Norrköping
 • Vida museum, Halltorp, Borgholm
 • Örnsköldsviks konsthall och museum, Läroverksgatan 1, Örnsköldsvik
 • Sundsvalls museum, Kulturmagasinet, Sundsvall
 • Bildmuseet, Umeå universitet

Antal verk för ansökan

Du kan söka med högst 5 bidrag varav högst 1 film/animation. Samtliga verk måste vara till salu. Arbetena får vara högst tre år gamla och ska helst inte ha varit utställda tidigare. Uppgifter om pris och antal som är till salu (om verket säljs i upplaga) är bindande och kan inte ändras i efterhand. Priset ska inkludera allt som köparen ser (d v s inklusive ram och liknande) samt Liljevalchs provision om 30 procent. Priset du anger ska vara skäligt ur försäkrings- och marknadsmässig synpunkt.

Ansökan görs med fotografi av ditt/dina verk, skicka ej original
Pappersansökan

Du ansöker inte med själva föremålen/verken utan med fotografier av dem. Det ska vara papperskopior i färg som inte överstiger A4-format.

OBS! Pappersansökan kommer att scannas in för att visas digitalt för juryn. Till fotografierna ska bifogas en komplett ifylld anmälningsblankett med din namnteckning. Observera att måtten på verken måste anges, det är viktig information när juryn gör sitt urval.

Så här ska bidragen märkas:
Namn, adress och nummer på bidraget (enligt blanketten, bidrag 1, 2, 3 osv) ska skrivas överst på baksidan av fotografiet. Filmer ska märkas med namn och adress, nummer på bidraget och speltid.

Digital ansökan

Fr o m måndag 25 augusti kan du göra en helt digital ansökan (datumet är framskjutet från 22 till 25 augusti med anledning av tekniska problem). Vi ser gärna att du söker digitalt om du har möjlighet. Digitala ansökningar måste ha laddats upp torsdag 13 oktober kl. 23.59.

Den digitala ansökan finner du via denna länk.

Videoverk

Om du söker med ett videoverk ska du skicka in ett usb-minne i något av formaten .mpg, .mpeg, .mp4, .mov eller ladda upp enligt instruktion i den digitala ansökningen. Ljudverk ska vara i format mp3. De som blir antagna kontaktas för instruktioner om visningsformat. Din film kan komma att visas i ett filmprogram med andra konstnärer. Om du har en installation som inte kan visas i ett program är det viktigt att redan i ansökan bifoga en utförlig beskrivning av hur du vill att verket ska visas.

Fotografier returneras ej efter bedömning

Fotografierna returneras inte till avsändaren, inte heller har vi möjlighet att bevara detta material. Om ditt/dina bidrag kommer med i utställningen så trycks ett av fotografierna i katalogen, men bevaras alltså inte. Att du sänder in fotografier och ansökan betyder att du ger Liljevalchs tillstånd att publicera bilden/bilderna i katalogen och på Liljevalchs webbplats utan ersättning. Det betyder också att du godkänner att fotografiet erbjuds till pressen för fri publicering i samband med mediebevakningen av Vårsalongen.

Mediebevakningen i form av tv-inslag från Vårsalongen

Om ditt/dina bidrag kommer med i utställningen betyder det också att du godkänner att tv-inslag görs från utställningen och kan visas utan ersättning som ett led i mediebevakningen av Vårsalongen.

Packning och transport av verken

Deltagaren står själv för packning och transport av sitt/sina verk till Liljevalchs samt eventuell transportförsäkring, liksom för återtransporten efter utställningens slut.

Så får du betalt vid försäljning någon

Vid försäljning av de utställda bidragen tar Liljevalchs ut en provision om 30 procent. Försäljningspriset som du anger på ansökningsblanketten ska därför inkludera provisionen. Du får betalt, med avdrag för försäljningsprovisionen, när köparen/ köparna erlagt full betalning.

Varukorg