Stipendium Stiftelsen San Michele

Liljevalchs inledde 2019 ett treårigt samarbete med “Stiftelsen San Michele genom att instifta ett stipendium om 50 000 kronor avsedda för resa och uppehälle under tre höstveckor på Villa San Michele, Capri.

Stipendiet är riktat främst till bildkonstnärer i vid mening och ansökan skickas digitalt till Liljevalchs.

Ansökan skall vara kort och förutom kontaktuppgifter skall det blott i tre rader framgå hur man som konstnär genom visad mångårig intelligens, nyfikenhet, känsla och kvalitet har berikat/berikar Stockholms kultur.

Med stipendiet stärker Liljevalchs och Villa San Michele sina historiska band: två klassiska institutioner med kunglig koppling till fromma för konst och kultur.

Första stipendiat 2019 blev fotografen och konstnären Karin Alfredsson. 2020 går stipendiet till skulptören Susanne Larsson.

Varukorg