Erik Hagman

Erik Hagman

Titel: 88. Stadsutvecklingsområde 1629

Teknik: Pingment print

Erik Hagman

Det senaste decenniet har medfört en ivrig exploatering av stadsbilden, berörda platser benämns stadsutvecklingsområden.

Ett av fotografiets centrala användningsområden är dokumentation. Jag betraktar fotografierna av stadsutvecklingsområden som dokument av ett pågående förlopp där stadslandskapet oavbrutet omdanas. Mitt i denna ofta skoningslösa process blir tidvis platsens själ synlig, detta bortom motstridiga viljor, asfaltsläggare och förtätning av stadsparker.

Ljuset, tiden, vädret och årstiderna ändrar ständigt den fotografiska sinnevärlden. I detta faktum ligger en stor del av svårigheten med landskapsfotografi, men likväl bärigheten. Min fascination för landskapsfotografi bottnar i detta faktum. Fotografierna av stadsutvecklingsområden skapar därtill en undran över hur dessa områden kommer att framstå som grästäckta ruiner.

Född i Köping 1974 och uppvuxen i Sala där jag inledde min bana som fotograf på tidningen. Idag verksam som fotograf i Stockholm, detta efter en tid i New York City. Jag har en kandidatexamen från Högskolan för fotografi och film i Göteborg.

Hemsida: www.erikhagman.com

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg