Ernst Christian Efvergren

Ernst Christian Efvergren

Titel: 49. Förslag till fängelse, sektion

Teknik: Tusch

Ernst Christian Efvergren

Under mina konstvetenskapliga studier ägnades andra året åt kursen Arkitektur- och bebyggelsehistoria i Sverige. Under denna kurs väcktes ett intresse för arkitekturen som estetiskt uttrycksmedel; framförallt den arkitektur som ritades under sent 1700-tal till tidigt 1800-tal.

Det var en period då gränsen mellan arkitekt och konstnär ofta var hårfin. Teckning och målning var en väsentlig del av utbildningen för tidens arkitekter, för vilka det var ett redskap att förmedla en idé. Idéerna var ibland alldeles för storslagna eller världsfrånvända för att någonsin kunna realiseras. Dessa idéer kom endast att förverkligas genom raffinerat utförda illustrationer på papper; laveringar av tusch och akvarell, med en ofta påfallande konstnärlig inlevelse mixat med ritningens precision och grafisk skärpa.

Denna teknik och period har varit en stark inspirationskälla för dessa av Liljevalchs antagna verk. Mina verk, två till antalet, föreställer ett förslag till ett fängelse i en nyantik-inspirerad stil. Jag har valt att skildra både byggnadens fasad samt dess innanmäte; genom en genomskärning där fängelsecellerna kan skönjas i tornet. I de yttre byggnaderna framträder rum av en mer representativ karaktär, ämnade för fängelsedirektören och kanske en och annan fånge av en mer välbeställd art.

Kontakt: efvergren@gmail.com
instagram: @efvergrenart

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg