Gert-Ove Wågstam

Gert-Ove Wågstam

Titel: 246. Rörmuffar - The mental state of Tarzan

Teknik: Monterade metallelement

Gert-Ove Wågstam

Allt är konst om man tilldelar det en mening bortom det förväntade. Det enkla blir komplicerat och det oöverblickbara tydligt. En slags dynamik som reflekterar tankar och handling i skapandets ögonblick. Rörmuffar, eller ”The mental state of Tarzan”, återspeglar just detta.

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg