Malcolm af Donner

Malcolm af Donner

Titel: 40. Fallout

Teknik: Akvarell

Malcolm af Donner

En målning börjar oftast med en idé som kommer från något som inspirerat för stunden. Källan har många gånger något visuellt spännande i sig men omfattar också ett ämne som lockar att utforskas. Det är inte ovanligt att det har koppling till något kusligt, oroväckande och dystopiskt. Idén får sedan ligga och verka i bakhuvudet, ibland länge, innan den tar fysisk form i måleriet.

Skisser och kanske en mindre målning görs för att pröva det tilltänkta motivet. Andra inspirationskällor dyker upp och tankar börjar gå om dessa kan spela ihop med den ursprungliga idén på ett sätt som fungerar. Utmaningen ligger i att hitta det som känns särskilt intressant i var och en av de förlagor som används. Detta sker genom att plocka isär, dela av och rama in förlagorna samt förena dem med andra förlagor. Förfarandet ingår i arbetsprocessen för målningen både innan och under tiden arbetet fortgår.

Detta laborerande, sammanblandande och undersökande av de olika ämnen som väckt ens intresse förvandlas till slut till en egen tolkning av en eller flera av de källor som funnits med i processen. I det motiv som kommer fram finns delar som är mer noggranna avseende detaljer och andra delar som är mer bryskt och grovt behandlade. Den färdiga målningen går fram och tillbaka i att eftersträva likheten till förlagorna och ett uppbrott med denna likhet för passager där återgivningen av förlagan är friare. Detta för att möjligen komma åt en sorts undergångsartad stämning. Någonting ligger sjudande och oroligt under ytan.

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg