Tomas Conradi

Tomas Conradi

Titel: 36. Temporary statues (Wall Street)

Teknik: Tusch och färgkrita på papper

Tomas Conradi

Teckningsserien Temporary Statues diskuterar teman som historieskrivning och ideals beständighet. Den handlar om statyn som fenomen och dess roll i historien. Verken ska ses mot bakgrund av debatten i bl a USA, Sydafrika och Ungern om historiska minnesmärkens betydelse. Är de länkar till historien eller är de symboler för ett mörkt förflutet? Kanske är alla statyer egentligen tillfälliga; uppförda av symboliska skäl i en tidsera men i nästa era behöver de omvärderas och kanske flyttas, gömmas och/eller helt glömmas bort. Verken betraktar i alla fall deras svävande dödsdans.

Temporary statues (Wall street)
Statyn Fearless Girl står mittemot den stora bronstjuren på Wall Street i New York. Den ställdes dit av ett finansföretag som reklam för en indexfond med jämställdhetsfokus. Den gavs ursprungligen ett veckolångt tillstånd av staden New York, men det förlängdes senare. Statyn har varit mycket omdebatterad för att den å ena sidan står för jämställdhet, men samtidigt å andra sidan har ett kommersiellt reklamsyfte.

Temporary statues (Cape Town)
Statyn av Cecil Rhodes uppfördes i Kapstaden 1934. 2015 avlägsnades den efter högljudda protester från rörelsen #RhodesMustFall. Cecil Rhodes var brittisk finansman, politiker och företagare – och på 1880-talet en av världens rikaste. Han ledde den brittiska Kapkolonin och utvidgade den till bl a Botswana och grundade även Rhodesia. Idag är han synonym med rasism och kolonialvälde.

Temporary statues (Ulan Bator)
Den sista Leninstatyn i Ulan Bator i Mongoliet togs bort 2012. Under kommunisteran var Mongoliet en sovjetisk satellitstat och i årtionden var Vladimir Lenin dyrkad av mongolska skolbarn. År 1990 övergav landet sitt enpartisystem och genomförde omfattade politiska och ekonomiska reformer. Och Lenin gick från att vara hjälte till att kallas mördare.

Kontakt: tomas.conradi@gmail.com

Varukorg