Vegar Moen

Vegar Moen

Titel: 152. Sydsamer

Teknik: Fotografi på aluminium

Vegar Moen

Jag bor i Skåne, men kommer från Røros i Norge.

Sydsamernas traditionella bosättnings- och renskötselområden i Norge
sträcker sig från  Rana kommun i Nordland till Elgå öster om Femunden i Hedmark. I
Sverige räknas Västerbottens län, Jämtlands län,
delar av Härjedalen och Dalarna som det sydsamiska området.

Sydsamerna utgör i dag en liten del av den samiska folkgruppen og är en minoritet i minoriteten. Språket talas bara av 500–800
personer. Jeg håller på att porträttera alla under 25 år i Norge och Sverige
som talar sydsamiska.

Fotografiet Sydsamer som visas på Liljevalchs är från oktober
2018, taget med en Graflex 5×7 handburen storformatskamera från 1917. 

1917 var året
när sydsamerna höll sitt första landsmöte, som också blev ursprunget till deras nationaldag. 

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg