Casper Johansson

Casper Johansson

Titel: 123. How Scandinavian of me

Teknik: Tuschlavering

Casper Johansson

“I thought I could organize freedom.
According to Ikaros sky is the limit.
People makes me lonely.
How Scandinavian of me.”

Min konst är ett pågående utforskande av människan och hennes inre och yttre världar och ständiga tillblivelse. Konsten berör svåra teman: ensamhet, medberoende, vardagskamp. Vemodigt och drömskt, men inte svårtillgängligt. Lugna rörelser mot ett viktlöst tillstånd fritt från trycket som omger människan.

Självupplevda berättelser är drivande i mitt skapande där kontraster, manipulation och dikotomier är i fokus för berättandet. På Vårsalongen presenterar jag tuschlaveringar på akvarellpapper. Lager av svärta bygger sakta upp intensiteten samtidigt som berättelsen formas. Titlarna är centrala och har styrt komposition och stämning i bilden. Verken avbildar miljöer där jag bor och verkar.

I ”How Scandinavian of me” (2019) omgärdar miljön en bortglömd och livlös kropp som kippar efter syre eller förändring. Ett tillstånd innan rötterna åter biter sig fast i jorden och kroppen reser sig mot himlen.

Hemsida: www.capism.se

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg