Erik Holmstedt

Erik Holmstedt

Titel: 104. Living on an Unstable Mountain II

Teknik: Fine Art Print

Erik Holmstedt

Nu är allt förändrat.
Byggnader har rivits eller flyttats. Gator stängs av och ett industristängsel omsluter våra kvarter.
Den bebyggelse som vuxit fram byggdes på malmkroppen. När järnmalmen ska upp ur berget får människorna flytta på sig.
Gruvan är förutsättningen för samhället.
Utan den ena finns inte den andra.
Det har varit en ordning som gällt allt sedan malmbrytningen startade.
Malmberget – det hörs på ordet.

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg