Johan Larsson

Johan Larsson

Titel: 163. Shield 4

Teknik: Tusch på papper

Johan Larsson

Tanken var att skapa verk utan kreativa beslut under processen och därmed skyddas mot tvivel och självkritik. Verken i serien har jag därför valt att kalla Shields. Arbetet börjar med en idé om slutresultatet och hur jag ska komma dit, vilka material jag ska använda och hur de ska användas. En process med tydlig början och tydligt slut. Det känns tryggt.

Shields 4 som nu hänger på Vårsalongen är gjord i flera delar för att spara utrymme. Jag har jobbat med en del i taget och en överblick under arbetets gång är inte möjlig. Helheten ser jag först när delarna sätts upp på väggen.
Lodräta revor från tomma kulspetspennor, tömda på andra verk i samma serie, över vågräta svarta tuschstreck täcker 16 st 56×76 cm stora akvarellpapper. De vita revorna skvallrar om den nötande metod som använts vid tillverkandet av teckningarna. Nötande, enformigt, tidskrävande. Mekaniskt utförande, inte kreativt skapande.

Jag heter Johan Larsson, född 1989, uppväxt i Söderhamn, Hälsingland och bor i Stockholm.

Hemsida: johanglarsson.com

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg