Lotta Ekfeldt

Lotta Ekfeldt

Titel: 56. Meditation Box I

Teknik: Akryl och trä på papper

Lotta Ekfeldt

Jag jobbar oftast länge med ett verk, lägger undan, tar fram, målar över, sågar eller river itu för att sätta samman på nytt i letandet efter rätt form, rätt patina. Ytan är en fasad, en front, en ovansida som samtidigt bär sin motsats, det vi inte ser men som ändå är närvarande. Som en möjlighet.

På samma sätt har också Meditation Box kommit till – som ett långsamt prövande, ömsom förkastande, ömsom bejakande fram till ett slutligt uttryck. Ganska planlöst från början men ändå inom vissa ramar där ett visst tankegods tillsammans med materialets beskaffenhet för processen framåt.

Jag föreställer mig att Meditation Box skulle kunna fungera som en portabel meditationslåda – det känns ganska humoristiskt att tänka så. Det är en lek med enkla material, återvunna, omformade och nyformade, som tillsammans med titeln frammanar bilden av en tankes frihet där inne i en box gjord av återvunnen kartong.

Men oaktat det humoristiska finns också en allvarsam sida: det återvunna materialets värde är mer än någonsin aktuellt i en tid då vi på yttersta allvar måste reflektera över konsumtionsvanor och konsumtionsval. Begreppet meditation kan förstås problematiseras i sammanhanget – är det en passiv eller aktiv handling? Och tankens frihet – vad gör vi med den? Vad kan vi göra? Stannar blicken på den bedrägliga ytan eller förmår den i en rörelse söka sig bortom de frusna konturerna?

Född 1955, bosatt i Norrköping, leg lärare, fil kand konstvetenskap och engelska, konstskribent.

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg