Olof Bendz

Olof Bendz

Titel: 18. Katedral

Teknik: Blyerts

Olof Bendz

”Ensam bland strandsnår och stenar
öppnar jag ögat mot vatten och jord
mot luftens bevingade drömvärld
och eldens timliga, drömögda ting,
väntar vid sommarens hällar och uppvärmda jord.”

Detta citat ur Östen Sjöstrands dikt “Drivande hem…” kan stå som motto för mitt bildskapande.
Med små streck i blyerts bygger jag steg för steg upp en värld av minnen och stämningar. Ur denna mikrovärld växer en sorts drömvärld fram. Från en yttre värld hämtas minnen som blandas med stämningar av förlust och förlorade miljöer. Men naturen tar tillbaka sitt herravälde.
Ett litet streck blir som en del av en väv, en väv av skugga och ljus, nära och fjärran, dåtid och nutid.
Så blir pennans rörelser också minnesrörelser och ett konstaterande av ett ”här har jag varit”.
En stor del av tiden i ateljén ägnar jag mig också åt måleri och då företrädesvis i olja och äggoljetempera.
Jag bor på landet nära Ekolsunds slott ( Enköpings kommun).

Hemsida: olofbendz.se
E-post: bendz.olof@gmail.com

Varukorg