Stefan Johansson

Stefan Johansson

Titel: 130. Qualia

Teknik: Akryl på mdf

Stefan Johansson

Jag deltar med målningarna Qualia och Purusha, målade med akrylfärg blandad med vinylemulsion på mdf-skivor. Jag använder en mdf-skiva som grund, där den bruna mdf-plattans färg är som ett slags utgångspunkt, nollpunkt.

För att koncentrera uttrycket har jag reducerat några av de beståndsdelar en målning består av. Ingen linneduk, ingen komposition, ingen personlig penselskrift, ingen färg på penseln. Istället ligger färgen på pannån i systematiskt upphällda färgpölar. Jag bygger min pensel av flera mindre för att passa just det format jag vill använda. Sedan för jag den rena penseln över färgpölarna på den horisontellt liggande träpannån.

Jag försöker minska de estetiska besluten genom att utnyttja hela färgskalan ordnat i ett spektrum. I Qualia använder jag mig av nio färger, från rött till lila som sedan blandas när jag sveper med penseln över färgpölarna. Man kan säga att jag har ett demokratiskt förhållningssätt till färg där alla färger får vara med på lika villkor och har samma värde och betydelse.

Allt sker med ett koncentrerat penseldrag. Kaos kontra ordning, slump kontra system. Penseln vidrör ytan bara en gång – här sker det saker jag inte kan förutse – slump, natur och tid är vad det här penseldraget handlar om.

Qualia är ett filosofiskt begrepp för den subjektiva fenomenvärlden; Qualia är den subjektiva kvaliteten hos medvetna upplevelser. Det vill säga känslor eller upplevelser som inte går att beskriva såsom till exempel upplevelsen av färgen rött.

Purusha var en sorts urmänniska i kosmogonin i den indiska mytologin. Gudarna skapade världen genom att stycka Purushas jättelika kropp och formge alla tingen av delarna.

Jag är född 1965 och bor i Stockholm.

Hemsida: http://stefanjohansson.se
Instagram: /stefanjohansson_artist

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg