Berit Sepp

Berit Sepp

Titel: 268. Bibliotek

Teknik: Installation med bokkort sammanfogade med glasfibertejp

Berit Sepp

I magasinet står böckerna lutade mot varandra, rygg mot rygg. Om en faller gör alla det. I tretton år har jag organiserat och satt upp böcker enligt SAB:s (Sveriges allmänna biblioteksförening) klassifikationssystem på Danderyds bibliotek.

I bokstavsordning står de – Sandén, Skugge, Steven, Svensson, Söderholm. Jag plockar ut Söderholm, bläddrar igenom de gulnade sidorna och finner längs ryggen ett gult bokkort. Jag för in fingrarna och drar ut det. Med blått bläck skrev Inga Wignell, hon använde sig av skrivstil vid utlånet. Jag funderar kring Ingas snirkliga handstil, fattar den blåa bläckpennan och motarbetar snirklet, anonymiserar Inga Wignell och hennes telefonnummer.

Bokkort användes förr som system för utlån. De satt längst bak i bokfickan och var färgkodade. Låntagaren skrev namn och bibliotekarien stämplade tiden för utlånet på kortet. De färgkodade korten organiserades:
gul – skönlitteratur
blå – facklitteratur
grön – facklitteratur barn och ungdom
röd – skönlitteratur barn och ungdom

På biblioteket går jag igenom alla böcker utgivna fram till 2011, därefter har jag noterat att korten försvinner. Bok efter bok. Systematiskt får jag ihop runt tvåhundra gula kort ena dagen. Känslan av ett lotteri och ett kemiskt rus när kortet vilar i bokfickan. Bibliotekarierna i landet är under processen hjälpsamma. De bjuder över på fika, skickar egensamlade kort per post. Med tiden ökar antalet och sorteringen av dem.

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg