Dana Johnson

Dana Johnson

Titel: 151. Utan titel I

Teknik: Trä

Dana Johnson

I en dagboksanteckning från några år tillbaka, i samband med att jag köpte ett hus på landet skrev jag: Stället utstrålar en känsla av trygghet. Jag tror att jag kommer bli gammal här.
Om jag vill ta min konst vidare, behöver jag egentligen inte söka mig utanför den här platsen för att finna inspiration, allt jag behöver finns här. Men, som Georgia O’Keefe frågade sig själv när hon närmade sig sin otillgängliga Ghost Ranch för första gången: ”Hur tar jag mig in?”

De senaste månaderna har gett mig möjligheten att verkligen testa dessa tankar och observationer. Det jag byggt i min ateljé under den här tiden är gjort och styrt av material som redan fanns här, och det har vuxit fram ur en stark känsla av att allt behöver repareras och återuppväckas.

Det mindre av de två verken
Lager av itusågningar
Det större av de två verken
Målat japanskt papper på masonit, rispor, ett upphittat ’hjul’ och gren klädd i guldblad

E-post: danajohnson.qbooks@gmail.com

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg