Emma Krantz

Emma Krantz

Titel: 164. Petrozavodsk/Sopot

Teknik: Fotografi, diptyk

Emma Krantz

Verket Petrozavodsk/Sopot är en diptyk. Tillbringade hösten 1999 sex veckor i norra Ryssland. Undersökte där urbana miljöer metodiskt genom fotografi. Arbetade med en analog småbildskamera laddad med färgfilm.
Genomförde 2018 ett motsvarande fotografiskt projekt i de nordöstra delarna av Polen med samma analoga Canon EOS 50E samt filmtyp. Fotograferade under tre veckor miljöer och arbetssättet var detsamma som vid närmandet av de urbana landskapen i Ryssland 20 år tidigare. Projektet mynnade ut i ett antal diptyker bestående av ett fotografi från respektive östeuropeiskt land och tid.

Arbetar även med mera iscensatt fotografi, gav hösten 2020 ut boken About the thin line in between på förlaget Sailor Press.

Utbildad fotograf vid Nordens Fotoskola Biskops Arnö samt fil kand i psykologi vid Lunds Universitet. Arbetar parallellt med mitt konstnärskap deltid som fotograf/bildredaktör på Skissernas Museum.

www.emmakrantz.se

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg