Ida Boman

Ida Boman

Titel: 47. OK

Teknik: Akryl

Ida Boman

En brytpunkt; det som var OK är plötsligt inte längre OK. Det sker en övergång; ett åtskiljande; våra förmågor räcker inte till; vi är plötsligt i kris; i något mellan ett före och ett möjligt efter; vi upplever att vi förlorar kontroll. Vi rör oss i osäkra rum; på osäker mark; den har blivit flytande; fylld av möjligheter men även hot. OK är en helhetsbild; ett utsnitt; synliga ord; flera betydelser; ett mönster; oklar hierarki; rörelse

I mitt arbete återkommer jag hela tiden till hur vi positioneras/positionerar oss inom olika system. Hur olika former av språk producerar och upprätthåller maktrelationer. Jag dras till skulpturala abstrakta uttryck där jag motvilligt konstruerar saker med tunga och motsägelsefulla material som lera och betong. Mina projekt blir ofta performativa eller i form av installationer där tanken uttrycks i en synlig handling laddad med ord som har flera betydelser. Det spelar stor roll vilken kropp du lever i, var den befinner sig och hur den ser ut. Det styr vilka handlingar du får/kan/vill utföra.

Jag är från Västerbotten, med både samiska och småländska rötter. Med en bakgrund inom bland annat krisberedskap påbörjar jag till hösten mitt tredje år på Umeå konsthögskola.

Hemsida: www.idaboman.se

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg