Malin Hillberg

Malin Hillberg

Titel: 106. Adolescens II

Teknik: Blyerts på papper

Malin Hillberg

Adolescens I-III

Jag har arbetat med en serie bilder i blyerts på papper. Motiven är hämtade från min närhet och jag inspirerades när jag såg barnens lekar. Det som främst intresserade mig var samspelet och deras fysiska närvaro i leken. Barnens ålder blev viktig då de befinner sig i en övergångsfas mellan barn och vuxen. Titeln är hämtad från det begrepp som beskriver den speciella tiden, adolescensen. Barnens brottning blev en bild av var de befinner sig både fysiskt och i sitt medvetande. En oskuldsfull tid som bär på så många förväntningar, önskningar och ovisshet.

Arbetsprocessen
Innan arbetet i ateljén påbörjas så förbereder jag mig genom att fotografera och samla in bilder som jag använder som skisser. Bilderna kan hämtas från olika sammanhang men skapar tillsammans ett slags tema. Skisserna brukar jag ofta återanvända och kombinera på nya sätt, som collage. Efterhand kan jag släppa skisserna och en teckning får börja leva sitt eget liv. Jag arbetar långsamt och med tidskrävande metoder, ändrar och börjar om. Ofta inspireras jag av bilder där motivet är lite otydligt vilket ger mig större frihet – lite som i en visklek där orden efter hand ändrar betydelse och den egna rösten tar över.

I skisserna till Adolescens I-III blev jag först intresserad av de annorlunda perspektiven och kompositionerna som uppstår av kropparnas rörelser. Kanske upplever man en viss osäkerhet inför vad man ser, linjerna leder blicken inåt.

Jag är född 1965 i Stockholm och utbildad på Konstfack 1987-1992.
E-post: malin.hillberg@icloud.com

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg