Niklas Asker

Niklas Asker

Titel: 24. Vanishing Point

Teknik: Olja på duk

Niklas Asker

Verket Vanishing Point är ett resultat av arbetet med, för mig, en ny typ av måleri som på ett sätt är abstrakt och intuitivt men samtidigt använder sig av en figurativ måleriteknik. 

Verket är delvis inspirerad av skulptören Rodins arbete och vissa detaljer från hans skulpturer kan anas i målningen. Rodin hade ett mycket personligt sätt att arbeta och skyggade inte för att förändra och abstrahera sina skulpturer till fördel för verkets känslomässiga uttryck snarare än det anatomiskt korrekta.
I mitt måleri tar jag detta ännu ett steg längre och för in helt intuitiva processer och uttryck i ett annars klassiskt figurativt måleri.

Varukorg