Anna Hulth

Anna Hulth

Titel: 167. Together

Teknik: Väv utifrån digitalprintade fotografier som skurits och vävts ihop

Anna Hulth

Verket Together är vävd utifrån digitalprintad fotografi på textil som skurits i sär. Sedan vävt ihop i ram.

I min praktik finns det en återkommande önskan att komma närmare det okända, det okända som viskande lockar på mig. För att skapa Together använder jag mig av olika lager, fysiska men också lager som en del av processen.
Arbetet började först i det analoga fotografiet där jag med hjälp av en 100 år gammal kamera försöker fånga kroppens rörelse. Långsamt trädde skiktet av mellanrummet andetag fram och blev ett fotografi. En gestalt i det analoga bruset.
Genom att trycka fotografiet på textil blir det tvådimensionella taktilt. Textilens mjuka och omslutande känsla väcker en närhet inom mig.

Med kniven förstörde jag textilens helhet, jag skar isär det i remsor, raserade det som varit. För att därnäst väva ihop varje remsa var för sig. Från det brutala till det varsamma, bit för bit sammanfoga bilden. Min hand fick väva med det taktila bomullsmaterialet, långsamt. Upp och ner mellan trådarna i vävramen, upp och ner. Långsamt. Något helt annat framträdde, något annat än det jag från början såg.
Det blev en slags metod för att komma nära det okända i det undermedvetna.
När jag vävde ihop bilden skapades något helt annat än fotografiet jag tagit. Jag tillät väven att prata och komma fram i sin egen form.

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg