Birger Björnerstedt

Birger Björnerstedt

Titel: 43. Homo Mobilus – Den nya människan

Teknik: Fotocollage på papper

Birger Björnerstedt

Homo Mobilus – Den nya människan

Utsikten från mitt köksbord, sedan jag 2018 flyttat in till en tätort, rymmer ett gångstråk från centrum till bostadsområdena i samhällets ena utkant. Vid betraktandet av alla passerande människor, med näsan i mobilskärmen, föddes idén till konstverket.
Jag insåg, att den moderna tekniken har skapat en ny invasiv människoart, ”Homo Mobilus – den nya människan”, eller snarare borde den väl heta ”den mobilstyrda människan”, och att vi i Sverige är extrema i denna utveckling.

Eftersom mitt ursprungliga medium för bildskapande är fotografering, började jag då samla på mig bilder av representanter för denna nya människoart. Dessa bilder har sedan redigerats, dels för att avidentifiera personerna och dels för att tydligare visa själva företeelsen, den verklighetsreducerande tekniska innovationen, som dessa individer är behäftade med.
Jag tror att de ”smarta mobilernas” avskärmning av brukarna från den reella världen gör individerna mycket sårbara i ett krisläge, då ett större sabotage ganska snabbt kan släcka ned mobilnäten och göra att ”Homo Mobilus – den nya människan”, utan andra reella verktyg för sin överlevnad, kommer att vara hjälplöst förlorad. Jag önskar, att mitt konstverk skall fungera som en varningsklocka mot detta.

Personligen har jag haft ett livslångt naturintresse, sedan mina barnaår i Smålands skogsland och från min uppväxt på Väddö i Roslagen. Det utvecklades till ett mer omfattande miljöengagemang under åren på Konstfack, med början 1968, något som sedan kom till synes på Vårsalongen 1972 och i mitt examensarbete, bildspelet ”Jorden vårt allt” 1973.
Sedan dess har livet lett mig längs mycket krokiga vägar fram till pensionen 2008, då jag återtog kommandot och åter lät fotointresset få det utrymme det förtjänat. Mycket av mitt bildskapande kan nu ses i olika album på min Facebooksida.

Hemsida: birgerbjornerstedt.se/
E-post: birger@birgerbjornerstedt.se
Facebook: facebook.com/birger.bjornerstedt
Blogg: music-maestro-please.blogspot.com/

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg