Björn Larsson

Björn Larsson

Titel: 214. Gobelänger, kurbits, silhuetter, hornblåsare - Covid-målningarna 2019-2021 nr 2

Teknik: Olja på duk

Björn Larsson

Målningarna i den här serien är gjorda under den isolering som blev följden när restriktionerna i samband med Covid19 blev strängare och kontakterna med omvärlden begränsades.
Människorna utmanas av begränsningar och påfrestningar, men tvingas ändå samarbeta och samexistera. Jag försöker beskriva ett kollektiv, ett sammanhang där människorna är åtskilda men ändå enade i en gemensam upplevelse.
Händerna i målningarna tillhör medlemmarna i min familj. Vi isolerar oss i hemmet. Vi arbetar i hemmet och oroas av en diffus, nästan hallucinatorisk känsla av utsatthet, men vi träffar också varandra mer än vanligt. Och det handlar inte bara om nutid. Jag vill beskriva människors existentiella kamp och motståndskraft. I går, i dag och i morgon.
Vi har upplevt många krig genom århundradena, men de största dödstalen orsakades då inte av själva striderna, utan av de sjukdomar som spreds när människor trängdes samman under dåliga hygieniska förhållanden. Kanske befinner vi oss i ett krig också nu? Jag kallar dem för Covid-målningarna.

Se mer verk från Vårsalongen

Varukorg